Chấp trì trong Yoga là gì?

Chấp trì trong Yoga là gì?

Chấp trì, hay Dhāraṇā, là bước đầu tiên của thiền định tập trung sâu sắc, nơi đối tượng đang tập trung được giữ trong tâm trí mà không bị dao động. Sự khác biệt giữa chấp trì (Dhāraṇā), tĩnh lự – thiền (Dhyāna) và Samādhi (tâm an định, đạt định) là trong tư thế, đối tượng của thiền, sự huyền bí và cách thiền.

Đó là sự có ý thức thiền định (nghĩa là ý thức về hành vi thiền) trên một đối tượng, và của chính bản thân người thiền, đang tập trung vào đối tượng. Khi người tập trở nên tiến bộ hơn, đến giai đoạn tiếp theo của chấp trì – Dhyāna, ý thức về hành vi thiền biến mất, và chỉ còn ý thức tồn tại / tồn tại và đối tượng của sự tập trung (trong tâm trí). Trong giai đoạn cuối cùng của Samādhi, tâm ngã cũng tan biến, và người tập trở thành một với đối tượng được tập trung tới. Nói chung, đối tượng của sự tập trung là cái tôi, hay Bản ngã.

Có thể bạn sẽ quan tâm: Chế cảm trong Yoga là gì? Cách thực hành chế cảm trong Yoga

Bạn có thể xem bài viết về các lợi ích của yoga theo từng giai đoạn tập.

Dhāraṇā có thể được dịch là “giữ”, “giữ ổn định”, “tập trung” hoặc “tập trung duy nhất”. Chế cảm – Pratyahara liên quan đến việc rút các giác quan khỏi các yếu tố bên ngoài. Chấp trì (Dhāraṇā) xây dựng thêm về điều này bằng cách tinh chỉnh nó hơn nữa cho ekagrata hoặc ekagra chitta, đó là sự tập trung và tập trung duy nhất, trong bối cảnh này nhận thức được với Samatha . Maehle định nghĩa chấp trì là: “Tâm trí nghĩ về một đối tượng và tránh những suy nghĩ khác; nhận thức về đối tượng vẫn bị gián đoạn.”

Ghi chú:

Samatha là gì?

Samatha hay amatha là một phẩm chất của tâm trí được phát triển song song với vipassana bằng cách làm dịu tâm trí và “sự hình thành” của nó. Điều này được thực hiện bằng cách thực hành thiền định đơn, phổ biến nhất là thông qua chánh niệm hơi thở.

Originally posted 2019-04-19 16:59:22.